Videos (English)

Our researchers have been out in the field sampling for native and invasive species on Irish and Welsh shores. Find out more about how species may be using hard structures to expand their ranges in the following videos.

Fideos (Cyrmaeg)

Mae ein hymchwilwyr wedi bod allan yn samplu rhywogaethau brodorol a goresgynnol ar hyd glannau Cymru ac Iwerddon. Gwyliwch y fideos canlynol i gael gwybod mwy am sut y gallai rhywogaethau fod yn defnyddio strwythurau caled i ehangu eu cynefin!